Tempo

Andermatt Leichter Regen 90%
10° / 13°
22:00

10°
06:00

10°
12:00

13°
16:00

10°
Min. Max.
We 13° 55%
Th 16° 5%
Fr 16° 70%
Sa 14° 60%
Su 16° 20%
Gemsstock Schneeregen 90%
/
22:00

06:00

12:00

16:00

Min. Max.
We 55%
Th 5%
Fr 70%
Sa 60%
Su 20%
Sedrun Leichter Regen 80%
11° / 13°
22:00

11°
06:00

10°
12:00

13°
16:00

11°
Min. Max.
We 13° 46%
Th 16° 5%
Fr 17° 68%
Sa 14° 58%
Su 16° 20%
Oberalppass Leichter Regen 80%
/
22:00

06:00

12:00

16:00

Min. Max.
We 49%
Th 11° 5%
Fr 12° 70%
Sa 10° 58%
Su 11° 20%
Disentis Leichter Regen 80%
13° / 16°
22:00

13°
06:00

11°
12:00

15°
16:00

13°
Min. Max.
We 16° 50%
Th 19° 5%
Fr 11° 17° 68%
Sa 10° 17° 58%
Su 10° 18° 11%
Lai Alv Leichter Regen 80%
/
22:00

06:00

12:00

16:00

Min. Max.
We 46%
Th 10° 5%
Fr 10° 68%
Sa 58%
Su 20%