Wetter

Andermatt leicht bewölkt 5%  Niederschlag
12° / 18°
08:00

12°
14:00

17°
18:00

14°
Min. Max.
Di 19° 38%
Mi 18° 50%
Do 21° 5%
Fr 10° 22° 35%
Sa 11° 20° 47%
Gemsstock leicht bewölkt 5%  Niederschlag
/
08:00

14:00

18:00

Min. Max.
Di 38%
Mi 50%
Do 5%
Fr 10° 35%
Sa 10° 47%
Sedrun eher sonnig 5%  Niederschlag
12° / 18°
08:00

12°
14:00

17°
18:00

14°
Min. Max.
Di 19° 42%
Mi 10° 18° 50%
Do 10° 21° 13%
Fr 11° 22° 35%
Sa 11° 21° 47%
Oberalppass eher sonnig 5%  Niederschlag
10° / 13°
08:00

10°
14:00

12°
18:00

11°
Min. Max.
Di 14° 42%
Mi 13° 53%
Do 16° 13%
Fr 11° 17° 25%
Sa 11° 16° 47%
Disentis eher sonnig 5%  Niederschlag
14° 10° / 21°
08:00

14°
14:00

19°
18:00

17°
Min. Max.
Di 12° 22° 38%
Mi 12° 21° 50%
Do 12° 24° 5%
Fr 14° 24° 28%
Sa 14° 22° 47%
Lai Alv eher sonnig 5%  Niederschlag
/ 11°
08:00

14:00

10°
18:00

Min. Max.
Di 11° 42%
Mi 11° 50%
Do 14° 13%
Fr 15° 35%
Sa 10° 14° 47%
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END