Andermatt sunny 5%  Precipitation
/ 20°
08:00

14:00

19°
18:00

10°
Min. Max.
Mi 21° 5%
Do 21° 5%
Fr 21° 5%
Sa 19° 5%
So 20° 5%
Gemsstock sunny 5%  Precipitation
/ 10°
08:00

14:00

10°
18:00

Min. Max.
Mi 11° 5%
Do 5%
Fr 5%
Sa 5%
So 10° 5%
Sedrun sunny 5%  Precipitation
/ 20°
08:00

14:00

18°
18:00

11°
Min. Max.
Mi 21° 5%
Do 21° 5%
Fr 20° 5%
Sa 19° 5%
So 20° 5%
Oberalppass sunny 5%  Precipitation
11° / 15°
08:00

11°
14:00

14°
18:00

11°
Min. Max.
Mi 16° 5%
Do 10° 16° 5%
Fr 10° 16° 5%
Sa 14° 5%
So 16° 5%
Disentis sunny 5%  Precipitation
12° / 21°
08:00

12°
14:00

19°
18:00

14°
Min. Max.
Mi 10° 22° 5%
Do 11° 22° 5%
Fr 12° 23° 5%
Sa 12° 20° 5%
So 11° 22° 5%
Lai Alv sunny 5%  Precipitation
10° / 13°
08:00

10°
14:00

12°
18:00

10°
Min. Max.
Mi 14° 5%
Do 13° 5%
Fr 13° 5%
Sa 12° 5%
So 13° 5%
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END